Duurzame bedrijfsvoering

Biologisch is duurzaam. Maar duurzaamheid binnen Bastiaansen Bio richt zich op meer dan op onze kazen alleen, want duurzaam gaat ook over ‘goed zorgen voor je omgeving’. Te beginnen bij de veehouders.

We geven verantwoord en op een duurzame manier invulling aan ons bestaansrecht in de toekomst door middel van een biologische bedrijfsvoering. We stimuleren namelijk onze veehouders hetzelfde te doen door workshops over dierenwelzijn, energie & klimaat, landschap & milieu aan te bieden. Daarnaast kunnen we spreken van ‘volledige weidegang’: De koeien gaan ten minste 120 dagen per jaar en minimaal zes uur per dag de wei in of minimaal 120 dagen met in totaal 720 uur per jaar. Én we zetten ons in voor biodiversiteit.

Dan de productie. We houden o.a. rekening met minder vervuiling en minder fysieke belasting. Zonnepanelen zijn aanwezig en we hergebruiken reststromen zoals wei, water en warmte. Wat onze producten betreft gaan we verschillende samenwerkingen aan ten behoeve van de natuur. Zo hebben we Weidevogelkaas ontwikkeld in samenwerking met De Vogelbescherming.

Cultuurhistorie

En we gaan nog even door, want ook het waardevolle uit het verleden is belangrijk voor ons, daar gaan we met zorg mee om. Zo maakt onze kaasmakerij in Rouveen al ruim een eeuw onderdeel uit van de cultuurhistorie van ‘de Streek’.