Geen stal is zo goed
als een weide

Daarom laten onze boeren hun koeien, schapen en geiten lekker buiten grazen. In weides vol grassen, klavers, kruiden en bloemen. Een prachtig gezicht! En het levert voor de dieren bovendien een gevarieerde en gezonde maaltijd op. Daarnaast is doordat onze koeien alleen biologisch voer krijgen, de melkopbrengst per koe minder. Maar wél rijker. Wat je weer proeft in onze kazen.

...een gezonde weide houdt zichzelf
in evenwicht

En niet alleen voor onze grazers is een gezonde weide belangrijk. Een aantal boeren houdt, in samenwerking met en volgens richtlijnen van De Vogelbescherming, een speciaal maaibeleid aan in hun weides. Door het gras op verschillende lengtes te houden trekken ze diverse weidevogels aan — waar er in Nederland helaas steeds minder van zijn — en doen ze actief hun best deze nesten en hun jongen te beschermen. In het korte gras zoeken ze voedsel. Tussen de hogere begroeiing kunnen ze schuilen en hun nesten bouwen.

Door deze samenwerking met De Vogelbescherming houdt een aantal van onze boeren hun weides zo natuurlijk mogelijk. En daarmee helpen zij mee aan het behouden en verbeteren van de vogelstand.