Bastiaansen Weidevogelkaas te koop!

In een eerder nieuwsbericht vertelden we u over de weidevogelproblematiek in Nederland en de ontwikkeling van de nieuwe Bastiaansen Weidevogelkaas. Goed nieuws! De Bastiaansen Weidevogelkaas is nu te koop! De melk voor deze kaas is afkomstig van drie biologische boeren die hun land inrichten conform de eisen rondom weidevogelbeheer. Ze stellen een deel van hun land beschikbaar aan de weidevogels om te nestelen en hun jongen groot te brengen. Hier krijgen zij een vergoeding voor. De melk wordt speciaal voor deze kaas apart opgehaald om Bastiaansen Weidevogelkaas van te maken. Boer Henk Pelleboer is één van deze boeren en vertelt graag meer over zijn bedrijf en zijn weidevogelbeheer. Lees hier zijn verhaal!