"Zeg, Boer Van den Brandhof...."

“Goed boeren”, wat betekent dat voor jullie?
Voor ons is “goed boeren” een combinatie van verschillende dingen. Het begint allemaal bij een goede diergezondheid; een gezonde koe zorgt voor gezonde melk en een gezonde bedrijfsvoering. Om dit te bereiken moet het hele plaatje kloppen, van jongvee opfok tot melkkoe maar ook van bodemgebruik tot inkuilmanagement. Het optimaliseren en combineren van deze factoren blijft een mooie uitdaging.
 

Op welke manier is duurzaamheid een onderdeel van jullie bedrijf? En wat zijn voor jullie de beweegredenen om duurzaam te werken?
Duurzaamheid is een begrip dat soms lastig is in te vullen. Want wat op het ene vlak duurzaam kan zijn, kan op het andere vlak juist minder duurzaam zijn. We proberen op onze eigen manier een bedrijfsvoering te creëren die binnen de omgeving van het bedrijf past. Zo zijn we bezig om een deel van ons land speciaal voor weidevogels in te richten door specifiek beheer en het uitstellen van werkzaamheden zodat de kuikens volop de kans krijgen om zich te ontwikkelen.
Daarnaast hebben we bij de inrichting van onze stal voor een combinatie van optimaal comfort voor de koeien en prettig werken voor de boeren gezorgd. En op termijn proberen we de hoeveelheid vaste mest nog iets te vergroten, aangezien dit de bodemgezondheid ten goede komt. Qua energiegebruik zijn we zelfvoorzienend, door voorkoeling en warmteterugwinning van de melk en de zonnepanelen op de daken.  
 

Op welke wijze is jullie manier van ‘boeren’ de juiste voor jullie?
De keuze voor biologisch boeren past bij onze visie en ook bij de omgeving en ligging van het bedrijf. Ons bedrijf ligt in een veenweidegebied, dit brengt beperkingen en uitdagingen met zich mee maar biedt ook kansen. De bodem is van zichzelf al vruchtbaar, en biedt de mogelijkheid om zonder kunstmest te werken. Dit is niet overal zo dus daarin zijn we onderscheidend.
In onze omgeving zitten nog relatief veel weidevogels, wij denken dat, sinds we biologisch zijn gaan werken en dus geen kunstmest meer gebruiken én de koeien nog meer weiden, de kansen op het succesvol grootbrengen van kuikens zeker toeneemt.
Het gebruik van antibiotica is de laatste jaren drastisch gedaald, en wordt eigenlijk nauwelijks meer gebruikt. Het is de kunst om de dieren gezond te houden door ze een gezonde omgeving te bieden, en gezond voer en water te geven. Dit is in onze ogen niet ongewoon, en zelfs iets dat op elk boerenbedrijf belangrijk is.


Om welke reden hebben jullie voor de coöperatie gekozen?
We zijn in het verleden bij het opheffen van de coöperatie Juliana in Hasselt overgegaan naar Rouveen Kaasspecialiteiten. Een mooie coöperatie met een “ons kent ons” cultuur die staat voor wat ze doen. Het feit dat er van onze melk hele mooie producten worden gemaakt waar wereldwijd van genoten wordt, maakt het een coöperatie om trots op te zijn.


Welke soort koeien hebben jullie en waarom deze?
In onze stal hebben we een mooi koppel zwart- en roodbonte Holstein Frisian koeien lopen. Omdat wij al langere tijd extensief boeren met veel gras/ kuil in het rantsoen (geen mais), hebben wij in de fokkerij altijd gekozen voor een specifieke groep stieren. Deze stieren zorgen voor nakomelingen met iets meer "body", en niet persé de allerhoogste productie. En we hebben niet de grootste koeien, maar wel koeien die het in onze bedrijfsvoering goed vol houden. Wij vinden het Holstein Frisian ras een mooi ras waarbinnen fokkerij technisch veel mogelijkheden liggen, en we kunnen erg genieten van elk eigen karakter van onze koeien.

Last but not least; wat is jullie favoriete kaas?

Lastige keuze… Bij de borrel eet ik graag een klein stukje basilicum-knoflook kaas. Een uitgesproken smaak die goed past bij een lekker biertje of wijntje. Voor op een boterham is de biologische kruidenkaas favoriet, gewoon een lekkere kaas met iets meer pit!